Hurtig levering

Leveres indenfor 5 hverdage

Gratis levering

Ved ordre over 6000,00 DKK

96 29 30 00

info@easy-stone.dk

Persondatapolitik

1. Indledning

Denne databeskyttelsespolitik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Easy-stone A/S (”Easy-stone”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for persondataoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Easy-stone hjemmesiden www.easy-stone.dk (”hjemmesiden”).

Easy-stone er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders personoplysninger.

Easy-stone prioriterer persondatasikkerheden højt og vi arbejder løbende med at sikre overholdelse af relevante love, herunder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Det er afgørende for Easy-stone, at man altid kan føle sig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med at du benytter vores hjemmeside. 

Vores indsamling og behandling af personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, og Easy-stone behandler alene personoplysninger, som vi har et lovmæssigt grundlag for og som beskrevet i nærværende databeskyttelsespolitik.

2. Dataansvarlig

Easy-stone A/S, CVR: 10 04 80 60, beliggende Drejervej 22, 7451 Sunds, Danmark, er dataansvarlig. 

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os via nedenstående, såfremt du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Easy-stone A/S
Drejervej 22, 7451 Sunds
Telefon: (+45) 96 29 30 00
E-mail: gdpr@easy-stone.dk

 

3. Behandling af personoplysninger

Køb i webshoppen

Ved køb i vores webshop indsamler og behandler vi oplysninger om dig, med det formål at kunne levere de bestilte produkter og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder med at returnere eller reklamere.

Vi behandler alene personoplysninger, som du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber samt produkter du eventuelt har returneret.

Vores behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, herunder de foranstaltninger der går forud herfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra b. Behandlingen sker desuden for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra c. Derudover er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundeforholdet, administrer og udvikle vores forretning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra f. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med behandlingen. Ved indgåelse af aftaler opbevarer vi relevante personoplysninger efter den 5-årige arkiveringsregel efter bogføringsloven.


Henvendelser til os – Kundeservice

Ved henvendelse til os på mail, telefon, gennem vores hjemmeside eller via de sociale medier, såsom Facebook®, indsamler og behandler vi de oplysninger, som fremgår af henvendelsen for at kunne yde dig den bedste service i forbindelse med din henvendelse.

Vi behandler alene de personoplysninger, som du selv afgiver, fx navn, telefonnummer, e-mailadresse.

Vores behandling af dine personoplysninger vedrørende besvarelse af din henvendelse sker på baggrund i vores legitime interesse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra f. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som vores saglige formål tilsiger os. Vi behandler ikke dine personoplysninger til andre formål end at behandle din henvendelse.


Besøg på hjemmesiden – anvendelse af cookies

Som besøgende på vores hjemmeside, indsamler og registrerer vi personoplysninger med det formål at kunne levere en given tjeneste på vores hjemmeside.

Herudover indsamler Sandgaard Beton personoplysninger til brug for målrettet markedsføring, hvis du har samtykket hertil, afvikle driften og udarbejde statistik, som bl.a. kan benyttes til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Til det formål indsamler vi oplysninger omkring type af browser der benyttes og IP-adressen. Indsamling af disse typer oplysninger på hjemmesiden sker ved brug af cookies.

Du kan læse mere om vores brug af cookies, herunder hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger i vores cookiepolitik, som er tilgængelige her: https://www.easy-stone.dk/Default.aspx?ID=3155&Purge=True

Vi behandler disse personoplysninger med henblik på at forfølge en legitim interesse i at kunne optimere opbygningen af vores hjemmeside på baggrund af brugeradfærden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra f eller på baggrund af dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) litra a.

 

4. Videregivelse af oplysninger

Easy-stone vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til andre virksomheder og offentlige myndigheder. Videregivelsen vil dog kun ske i det omfang og til dem det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med godkendelse af kunde/kreditvurdering, og i forbindelse med fremsendelse af varer, som kræver at Easy-stone bruger dine oplysninger.

Derudover vil vi videregive dine personoplysninger, såfremt vi er forpligtede til at videregive dine personoplysninger som følge af dom, anden juridisk forpligtelse, retssag eller som på anden måde er påkrævet i henhold til lovgivningen, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for at forhindre ulovlig aktivitet eller overtrædelse af vores politikker.

Videregivelsen kan med de ovennævnte formål ligeledes ske internt i IBF-koncernen, som Easy-stone hører under.

Såfremt vi videregiver personoplysninger til eksterne databehandlere, såsom eksterne konsulenter og rådgivere, softwareleverandører og lignende, indgår Easy-stone på forhånd skriftlige databehandleraftaler, der sikrer, at personoplysninger behandles fortroligt, kun til de ovennævnte formål og i overensstemmelse med gældende regler.

 

5. Behandlingssikkerhed

Easy-stone har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte alle de oplysninger, vi behandler mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse. Easy-stone gennemfører regelmæssige interne opfølgninger for at sikre tilstrækkelig behandlingssikkerhed og efterlevelse af politikker og retningslinjer.

 

6. Den registreredes rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

  • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
  • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig.
  • Du kan for visse personoplysninger få overført disse til dig selv eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
  • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os.

Tilbagekaldelsen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling som vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af ovennævnte rettigheder, kan du kontakte Easy-stone via e-mail på gdpr@easy-stone.dk. Når vi har modtaget e-mailen, vil vi verificere identiteten på afsenderen og igangsætte processen.

Du kan læse mere om din rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. 

 

7. Ændringer i denne persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1.1 og er gældende fra 18. september 2019.

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende persondatapolitik. Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af databeskyttelsespolitikken, såsom ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder. Den seneste udgave af persondatapolitikken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

8. Klage

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til gdpr@easy-stone.dk. Vi vil herefter behandle klagen og vende tilbage til dig hurtigst muligt.  

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

keyboard_arrow_up